Účel Federace žen za mír ve světě

Jako ženy máme zájem o budoucnost naší společnosti, jde nám o správnou výchovu mladé generace. Cítíme zodpovědnost za výchovu svých dětí a chceme ji uskutečňovat na základě poznání těch nejvyšších morálních hodnot.
Současnost je často nazývána věkem ženy. Cítíme velkou zodpovědnost za svět, do kterého naše děti vyrůstají. Jako členky WFWP, se budeme usilovat o dosažení světa opravdového míru, který překračuje všechny rasové, kulturní a národní hranice, prostřednictvím sjednocení žen z celého světa.

Obnovení rodiny

Dnešní společnost žije pohodlným životním stylem, a přesto prožíváme rozpad rodin, krizi ve výchově a úpadek morálky. Struktura a funkce rodiny, místa, kde by se děti měly učit přijímat a dávat lásku, je v celosvětovém měřítku narušená. Krize rodiny znamená skutečnou krizi pro náš svět. Naším nejnaléhavějším úkolem je proto obnovit dobré a fungující rodiny.
Aby rodina splnila svoji úlohu a stala se školou lásky, je nutná spolupráce mezi mužem a ženou, jednota mezi rodiči. Podobně potřebuje vzájemnou spolupráci mezi mužem a ženou lidská společnost.
Světový mír se nedosáhne pouze jednáním státníků a mírovými smlouvami, potřebujeme vnést harmonii a smír do nitra jednotlivců a přenést ji do rodin, odtud do společnosti, národů, celého světa. Svět se musí stát jednou globální rodinou propojenou sítí mezilidských vztahů. Takovým způsobem vybudujeme trvalý mir na zemi.

Důležitost morální výchovy

Morální úpadek naší společnosti znamená vážné ohrožení lidstva. Pro lidskou existenci jako takovou je zvlášť hrozivý úpadek sexuální morálky. Pokud tento problém nevyřešíme, 21. století může být snadno posledním stoletím lidstva.
Muži i ženy musí porozumět skutečné hodnotě manželství, vztahu mezi manželem a manželkou a pravému významu sexuálního vztahu.
Je nesmírně důležité učit o pravé lásce, ideálu manželství a ideálu rodiny.

Nová filozofie - Filozofie sjednocení

WFWP je založena na Filozofii sjednocení, která učí, že struktura rodiny je klíčem pro řád v celé lidské společnosti. K tomu abychom vybudovali harmonickou společnost, potřebujeme vzor rodiny fungující na základě nejvyšších morálních a duchovních hodnot, rodinu pravé lásky. Taková rodina může být vytvořena pouze mužem a ženou, kteří sjednotí svou mysl a tělo v centru s pravou láskou.
Na tomhle základě jsme schopni vybudovat dokonalou společnost, národ a svět. Pokud vyřešíme problém rodiny, budeme schopni vyřešit rasové, kulturní a náboženské problémy a můžeme dosáhnout opravdového míru ve světě.

Historické mezníky WFWPI

Mezinárodní WFWP (WFWPI)  byla založena v dubnu 1992 v Soulu, v Jižní Koreji, zakladatelkou Dr. Hak Ja Han Moon.

Aktivity WFWPI  se rozvíjely ve  čtyřech hlavních oblastech:

 1. Etika rodiny s pochopením, že rodina je základní kámen míru ve světě
 2. Vymýcení chudoby a služba druhým, jak je doloženo probíhajícími, celosvětově rozšířenými projekty WFWPI
 3. Mírové a usmiřovací aktivity včetně spolupráce s OSN a NGO (nevládní organizace) a slavnosti  (ceremoniály) „Most míru”
 4. Univerzální výchova vedoucích představitelů za účelem kultivovat a podporovat vůdčí postavení žen v 21. století 


WFWPI má přes  100 poboček na celém světě.

Projekty služby a pomoci probíhají v  50ti zemích v oblastech:

 • vzdělání,
 • odborného pracovního výcviku,
 • mikroúvěru pro svépomoc žen,
 • zemědělství,
 • výchovy prevence AIDS,
 • lékařské pomoci,
 • hygieny a výživy.  

WFWPI byla od roku 1997 nevládní organizací s obecným poradním statutem s Ekonomickou a sociální radou OSN.

Ve své  práci s OSN, WFWPI sponzorovala  semináře a konference v následujících oblastech:

 • vymýcení chudoby,
 • celosvětové veřejné zdraví, 
 • prevence  HIV/AIDS,
 • rovnost pohlaví, 
 • uschopnění žen a
 • dosažení cílů rozvoje tisíciletí  (MDGs). 

Za  posledních dvacet let WFWPI sponzorovala a spolusponzorovala mezinárodní mírové konference. 
Od r. 1997 se uskutečnilo patnáct konferencí na téma  „Konference žen za mír na Blízkém východě”.  Tento jedinečný cyklus dal ženám Blízkého východu  příležitost budovat vztahy a spolupracovat na upevnění míru.

V  r.  2001 byla WFWPI spolusponzorem Univerzálního mírového shromáždění, které se konalo v Taipei na Tchaj-wanu.

V květnu 2004 byla WFWPI spolusponzorem mezinárodní mírové konference v Jeruzalémě, která spojila  550 žen z více než 40ti národů na téma: „Ženy jako mírotvůrci: Mateřské srdce za mír”.

V srpnu 2005 WFWPI přivedla 500 žen do Pekingu v Číně na konferenci nazvanou „Výměna dobré vůle za mír”.

V dubnu 2006 WFWPI sponzorovala konferenci v Montevideu, Uruguay, na téma „Světový mír skrze pravou lásku a pravé rodiny”, kde se sešlo 140 hostů ze 17ti národů.

V listopadu 2007 WFWPI pořádala historické setkání v Kumganu v Severní Koreji, kterého se zúčastnilo 720 žen z 50ti zemí, pod názvem „Vůdčí postavení žen v budování Boží civilizace a nového světa.”

V lednu 2011 WFWPI spolusponzorovala mezinárodní konferenci v San Jose, Kostarika, nazvanou „Úloha vůdčího postavení žen ve 21. století”, které se zúčastnily ženy ve vedoucích pozicích ze Severní a Jižní Ameriky.

Doporučujeme

Máte-li zájem dostávat články, novinky a zajímavosti týkající se rodinných hodnot, úlohy ženy v dnešní době, důstojnosti ženy apod., zaregistrujte se ZDE:

*  Email:
    Jméno:

WFWP na Facebooku

fb

Excellentní žena

excellentni-zena